Sortiment Služeb

Geometrické plány

 • na zaměřování veškerých staveb
 • na rozdělení parcel
 • na vyznačení věcných břemen
 • na doplnění pozemků vedených dosud ve zjednodušené evidenci
 • na vlastníky upřesněné hranice pozemků

Vytyčování hranic

 • pozemků vedených v katastru nemovitostí
 • pozemků vedených dosud ve zjednodušené evidenci
 • dle projektové dokumentace

Inženýrská geodézie

 • vytyčení staveb před zahájením stavebních prací
 • vyhotovení skutečného provedení staveb

Souhlasná prohlášení

 • na vlastníky upřesněné hranice pozemků

Zhušťování bodových polí technologií GNSS

Poradenská a konzultační činnost při řešení problémů v katastru nemovitostí

Kontakt

Geodetická kancelář

Ing. Luděk Novotný
Na Cikánce 2587
Rakovník 269 01

telefon: 776 100 579
email: novotny@geohlavacov.cz

Sortiment Služeb

 • Geometrické plány
 • Vytyčování hranic
 • Inženýrská geodézie
 • Souhlasná prohlášení
 • Poradenství a konzultace