Objednávka

Formulář objednávky
Jméno
*
Firma
*
*
PSČ
*
*
*
Předmět objednávky
*
Parcelní číslo
Katastrální území
*
Obec
Okres
*
Poznámka

Kontakt

Geodetická kancelář

Ing. Luděk Novotný
Na Cikánce 2587
Rakovník 269 01

telefon: 776 100 579
email: novotny@geohlavacov.cz

Sortiment Služeb

  • Geometrické plány
  • Vytyčování hranic
  • Inženýrská geodézie
  • Souhlasná prohlášení
  • Poradenství a konzultace