Geodetické služby Rakovník

Geo Hlavačov

Geodetickou činností se zabývám od roku 1984. Na základě praxe a zkoušek odborné způsobilosti jsem v roce 1989 získal oprávnění k ověřování geometrických plánů, vytyčování hranic a ověřování výsledků zhuštěných bodových polí. V roce 1990 jsem získal oprávnění k ověřování výsledků prací v inženýrské geodézii. Do roku 2008 jsem prováděl kontrolu geometrických plánů na katastrálním úřadě a řešil jsem sporné případy v katastru nemovitostí. Živnostenský list vlastním od roku 1991 a od roku 2008 se plně věnuji činnosti jako OSVČ. Práce provádím převážně v okrese Rakovník.

Kontakt

Geodetická kancelář

Ing. Luděk Novotný
Na Cikánce 2587
Rakovník 269 01

telefon: 776 100 579
email: novotny@geohlavacov.cz

Sortiment Služeb

  • Geometrické plány
  • Vytyčování hranic
  • Inženýrská geodézie
  • Souhlasná prohlášení
  • Poradenství a konzultace